REKLAMACJE

Reklamacje proszę zgłaszać za pomocą poniższego formularza. Niezwykle istotne jest aby podać wszelkie niezbędne informacje podczas postępowania reklamacyjnego.

Pominięcie istotnych informacji podczas wypełniania formularza reklamacyjnego może spowodować że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe.

Reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 72h

Reklamacje proszę zgłaszać za pomocą formularza reklamacji znajdującego się na stronie